بازدید سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی،نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ۱ دی ماه ۱۳۹۹ از شهرک سهند و براوند و دیدار با فعالان صنعتی این شهرک.